wtorek, 25 stycznia 2011

Cele i znaczenie komunikacji interpersonalnej

CELE I ZNACZENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ


Przygotowując się do danej rozmowy lub wystąpienia publicznego musimy sobie uświadomić
co chcemy przez to osiągnąć, jaki stawiamy sobie w niech cel. Do najważniejszych z nich należą:
a). przekazywanie informacji i doświadczeń;
b). tworzenie modelu będącego pomocą przy wyjaśnianiu świata; wystąpienia musimy uświadomić sobie, jakie są nasze cele.
A najbardziej znaczące cele to:
c). przedstawienie własnej osoby i poznawanie innych;
d). rozwój własnej osobowości;
e). nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi;
f). wywieranie wpływu na zachowania innych ludzi;
g). wpływanie na przekonania i postawy innych ludzi;
h). konfrontowanie idei i pomysłów;
i). inspirowanie pewnych działań i współpracy;
j). uzgadnianie transakcji;
k). umożliwienie innym przyjemności i rozrywki;
l). mówienie o sobie  (A. Wiszniewski, wyd. cyt., s. 15.)

STYLE KOMUNIKACJI

Każdy z nas ma własny styl komunikowania się. J. Eicher proponuje nam trzy style
komunikowania się. Pierwszym stylem jaki zaproponował, jest "preferowana modalność sensoryczna" (PMS).  Ludzie są różni pod każdym względem, nie ma co do tego wątpliwości, również w komunikacji każdy z nas preferuje określony kanał komunikacyjny, czyli jeden z określonych  zmysłów - wzrok, słuch bądź też dotyk. W przypadku gdy rozmowę prowadzi dwoje ludzi nastawionych na odmienne modalności następuje między nimi zderzenie stylów a tym samym przepływ danych informacji, które chcą przekazać może ulec ograniczeniu.
            Następnym z czynników, czyli drugim według J. Eichera, wpływającym na styl komunikowania się, jest organizacja procesu myślenia , tzn. preferowany styl myślenia (PSM). W tym stylu można wskazać na dwa modele myślenia.  Pierwszy z nich charakteryzuje ludzkie zachowanie się które jest niesystematyczne oraz zwracają znacznie więcej uwagi na ogólne idee i pojęcia. W drugim natomiast występuje tendencja do bardzo szczegółowego i systematycznego myślenia. "...Tych, którym jest bliski pierwszy model myślenia można określić jako marzycieli i wizjonerów, drugich natomiast jako ludzi drobiazgowych i dobrze zorganizowanych..."
            Trzeba mieć uwagę, na to, że osoby które są systematyczne i w swoim postępowaniu nastawiają się na szczegóły prezentują tzw. seryjny typ myślenia. Ich wszystkie zadania wykonywane są krok po kroku, z reguły przy wykonywaniu danej pracy wolą dokończyć ją a następnie przystąpić do następnej. W przypadku osób, które preferują tzw. równoległy typ myślenia jest prawie całkowicie na odwrót. Osoby takie z reguły nie przywiązują zbytniej uwagi na szczegóły, również w wykonywaniu różnych zadań robią to równocześnie z tym, że kończą je w różnych nieregularnych odstępach.
            Po przedstawieniu wyżej wymienionych typów myślenia należy podkreślić, że u większości ludzi występuje tylko jeden z tych typów i to co robią, jak się zachowują, jak myślą podporządkowany jest właśnie jemu.
            Ostatnim czynnikiem według J. Eichera mającym wpływ na styl komunikowania się jest nasz sposób wyrażania i przekazywania informacji tzn. preferowana forma ekspresji (PFE).  Tak jak w typach myślenia tak i tutaj gdy chodzi o formy ekspresji większość z nas preferuje najczęściej jeden sposób. Może to być ton głosu, wyraz twarzy, gestykulacja, kontakt wzrokowy. Jest to bardzo skuteczne i bardzo potrzebne dla stworzenia właściwej atmosfery narzędzie komunikacji, dzięki niemu tworzymy tzw. "dobry nastrój".
            K. Obłój zwraca dodatkowo uwagę na inne czynniki, w porównaniu z J. Eicherem, określające style komunikowania się.
Do pierwszych zaliczył stopień pewności siebie lub inaczej stopień asertywności, czyli inaczej mówiąc nasza bezpośredniość, apodyktyczność, zdecydowanie, kontrola i ogólny wpływ jaki chcemy wywrzeć na innych. Drugi to natomiast stopień otwartości tzn. "....stopień, w jakim podczas procesu komunikacji jesteśmy pełni wyrazu, towarzyscy, swobodni w okazywaniu swoich stanów emocjonalnych oraz w jakim zależy nam na  podtrzymaniu kontaktu..."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz